Veelgestelde vragen

Hieronder staan enkele veelgestelde vragen. Deze rubriek wordt regelmatig geactualiseerd dus kom zeker eerst langs hier indien je met een vraag zit!

FAQ: 

Wat doen bij een ongeval op training?

Je vindt het aangifteformulier voor de verzekering (Arena NV) en meer info op de site van de Vlaamse Zwemfederatie (klik hier voor de VZF site). Spreek ook zeker je trainer of lesgever aan en mogelijke getuigen.

  • Relevant gedeelte van bovenstaand formulier invullen en laten tekenen door liefst 2 getuigen
  • Zo snel mogelijk naar de dokter gaan en deze zijn stuk laten invullen
  • Het ingevulde formulier moet zo snel mogelijk aan de secretaris bezorgd worden.

NAAMSEVEST 106
3000 LEUVEN

Hij moet dit opsturen naar de zwemfederatie en binnen de 8 dagen na het ongeval moet het daar toekomen. Reken op minimum 3 werkdagen voor de mailing van secretaris naar de zwemfederatie.

Hoe regel ik terugbetaling van inschrijvingsgeld voor cursussen?

Onze club verlangt dat onze lesgevers passend zijn opgeleid voor hun taak.  Daarom stimuleert de club dat zij opleiding volgen en krijgen onze lesgevers, maar bij uitbreiding al onze clubleden de inschrijvingskosten van VTS cursussen terugbetaald.  Uiteraard gaat het dan enkel over cursussen die relevant zijn voor zwemmen.  

Voor een overzicht van deze cursussen:  http://www.bloso.be/vlaamsetrainersschool/aanbodopleidingen/Pages/Defaul...
Elk jaar organiseren we in Leuven een initiatorcursus zwemmen om het jou zo makkelijk mogelijk te maken.
Ook voor initiator synchroon zwemmen en initiator waterpolo zijn er cursussen: snel inschrijven is de boodschap.

We stimuleren eveneens dat zoveel mogelijk lesgevers en bij uitbreiding ook clubleden ? niet lesgevers, het hoger reddersbrevethalen.  Ook hier betalen we het inschrijvingsgeld terug.  Voor een overzicht van de opleidingen Hoger Redder:http://www.redfed.be/v1/opleidingen/beroepsopleidingen/hoger-redder

De terugbetaling kan enkel gebeuren onder de voorwaarde dat een scan van het slaagbewijs (voorlopig attest of diploma) én van het betalingsbewijs wordt doorgestuurd naar lesgeversadministratie@leuvenaquatics.be én penningmeester@leuvenaquatics.be.
Voor cursussen waarvan het slaagbewijs gedateerd is tussen 1 juli en 30 juni van het jaar er na dienen deze documenten uiterlijk op 1 september te worden doorgestuurd.  

Voor alle vragen hieromtrent kan je terecht www.leuvenaquatics.be/contact

Hoe gaat de club om met privacy?

Leuven Aquatics verwerkt persoonsgegevens over haar leden en hun vertegenwoordigers in de ledenadministratie, de wedstrijdadministratie,de boekhouding en de aanwezigheidsregistratie waar van toepassing. Op eenvoudige vraag kunnen de leden of hun vertegenwoordigers, inzage, afschrift en desgevallend verbetering vragen van de opgeslagen gegevens die op hen betrekking hebben.

De club verbindt er zich toe om alle gegevens die ze van haar leden en hun vertegenwoordigers bijhoudt enkel te gebruiken voor clubinterne communicatie en voor de communicatie met de Sportbonden, de verzekeraars en belanghebbende overheden. Onder geen enkel beding zal de club ledeninformatie gebruiken of doorgeven voor commerciële doeleinden.

In functie van clubactiviteiten en/of ter bevordering van de clubsfeer kan beeldmateriaal waarop leden te zien zijn, op de website, de nieuwsbrief of andere communicatiemiddelen worden gebruikt. Daarbij wordt steeds er steeds over gewaakt dat het beeldmateriaal de sport en het clubleven illustreert en de leden op geen enkele wijze in verlegenheid kan brengen. Indien een lid of diens vertegenwoordiger een bepaald beeld toch als dusdanig opvat, zal dit beeld op eenvoudige aanvraag meteen verwijderd worden.